Otse sisu juurde
Sulge (esc)

Popup

Selle hüpikakna abil saate manustada meililisti registreerimisvormi. Teine võimalus on kasutada seda lihtsa tegevusele kutsumisena koos lingiga tootele või lehele.

Tingimused

TINGIMUSED

ÜLEVAADE

Seda veebisaiti/rakendust haldab Feelworld.ltd meeskond. Kogu veebisaidil/rakenduses viitavad terminid "meie", "meie" ja "meie" Feelworld.ltd meeskonnale. Feelworld.ltd pakub seda veebisaiti/rakendust, sealhulgas kogu sellelt saidilt teile saadaolevat teavet, tööriistu ja teenuseid, kasutaja tingimusel, et nõustute kõigi siin esitatud tingimuste, eeskirjade ja teadetega.

Külastades meie saiti ja / või ostes meilt midagi, osalete meie „teenuses“ ja nõustute järgima järgmisi tingimusi („TINGIMUSED“, „Tingimused“), sealhulgas neid täiendavaid tingimusi ja eeskirju siin viidatud ja / või saadaval hüperlingi kaudu. Need tingimused kehtivad kõigile saidi kasutajatele, sealhulgas ilma piiranguteta kasutajatele, kes on brauserid, müüjad, kliendid, kaupmehed ja / või sisu kaasautorid.

Enne meie veebisaidile / rakendusse sisenemist või selle kasutamist lugege need tingimused hoolikalt läbi. Saidile sisenedes või seda kasutades nõustute järgima neid TINGIMUSI. Kui te ei nõustu kõigi selle lepingu tingimustega, ei tohi te veebisaidile / rakendusse juurde pääseda ega kasutada ühtegi teenust. Kui neid TINGIMUSI peetakse pakkumiseks, piirdub nõustumine selgesõnaliselt nende TINGIMUSTEGA.

TINGIMUSED kehtivad ka kõigi uute funktsioonide või tööriistade kohta, mis lisatakse praegusesse poodi. Sellel lehel saate igal ajal üle vaadata TINGIMUSTE uusima versiooni. Jätame endale õiguse värskendada, muuta või asendada käesolevaid TINGIMUSI mis tahes osa, postitades oma veebisaidile / rakendusse värskendusi ja / või muudatusi. Teie kohustus on seda lehte regulaarselt muudatuste suhtes kontrollida. Teie veebisaidi / rakenduse jätkuv kasutamine või juurdepääs sellele pärast muudatuste postitamist tähendab nende muudatustega nõustumist.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse-

Nende tingimustega nõustudes ei tohi te meie tooteid kasutada ebaseaduslikel või volitamata eesmärkidel ega tohi teenuse kasutamisel rikkuda oma jurisdiktsiooni seadusi (sealhulgas autoriõiguse seadusi, kuid mitte ainult).
kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
klienditoe andmed; muu kliendiuuringute ja/või pakkumistega seotud teave.

ÜLDTINGIMUSED

Müügitingimused kehtivad www.lashdollsuk.eu veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja Lash Dolls Europe Oü (edaspidi lashdollsuk.eu) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta
lashdollsuk.eu kasutajaks registreerides ja/või toodete ostmiseks kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.
Te nõustute ilma selgesõnalise kirjaliku loata mitte reprodutseerima, paljundama, kopeerima, müüma, edasi müüma ega kasutama teenuse mis tahes osa, teenuse kasutamist või juurdepääsu teenusele või mis tahes kontaktile veebisaidil / rakenduses, mille kaudu teenust pakutakse. meie poolt.
-

MÜÜGILEPINGU JÕUSTUMINE

lashdollsuk.eu müüb ja Klient ostab e-poes pakutavaid tooteid. lashdollsuk.eu veebipoes tellimust vormistades ning maksmist sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.
lashdollsuk.eu ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Lash Dolls Europe OÜ arvelduskontole

HINNAD

Meie toodete hinnad võivad muutuda ilma ette teatamata.
Me jätame endale õiguse igal ajal muuta või lõpetada Teenuse (või selle osa või selle sisu) ja seda ette teatamata.
Me ei vastuta Teie ega ühegi kolmanda isiku mis tahes muudatuse, hinnamuutuse, teenuse peatamise või lõpetamise eest.

TELLIMUSE VORMISTAMINE JA KAUBA EEST TASUMINE

Teatud tooted või teenused võivad olla veebisaidi / rakenduse kaudu saadaval ainult veebis. Nendel toodetel või teenustel võib olla piiratud kogus ja neid võib tagastada või vahetada ainult vastavalt meie tagastamispoliitikale.
Oleme teinud kõik endast oleneva, et näidata võimalikult täpselt meie kauplustes olevate toodete värve ja pilte. Me ei saa garanteerida, et teie arvutimonitori värviline kuvamine on õige.
Tellimuse tasumisel saab Klient valida omale sobiva makseviisi ja maksab XNUMX% tellimuse summast tellimuse kinnitamiseks.
Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe peale seda, kui Klient on tasunud XNUMX% tellimuse kinnitusest.

KOHALETOIMETAMINE

Peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist) komplekteerib lashdollsuk.eu tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks meie logistikapartneritele. lashdollsuk.eu veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad arve tasumise hetkest.

Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama Loverte.com´i koheselt enne kauba kohaletoomist.

Lisateabe saamiseks vaadake meie tagasipöördumispoliitikat.

TAGASTAMISÕIGUS

Vastavalt VÕS §-le XNUMX lg XNUMX, on kliendil õigus taganeda lepingust XNUMX päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja orginaalpakendis.
Kauba tagastamiskulud kannab klient, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.
Samuti võime tulevikus veebisaidi / rakenduse kaudu pakkuda uusi teenuseid ja / või funktsioone (sealhulgas uute tööriistade ja ressursside väljaandmist). Sellistele uutele funktsioonidele ja / või teenustele kehtivad ka käesolevad tingimused.

PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada XNUMX aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama lashdollsuk.eu´d probleemist e-posti aadressil info@lashdollsuk.eu ning esitama järgmise informatsiooni: nimi, kontaktandmed ja toote puudus. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui XNUMX-kuu jooksul peale defekti avastamist.
lashdollsuk.eu ei vastuta: Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

VASTUTUS JA VÄÄRAMATUD JÕUD

lashdollsuk.eu vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab lashdollsuk.eu ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
Me võime, kuid meil ei ole kohustust, jälgida, muuta või eemaldada sisu, mis on meie enda äranägemise järgi ebaseaduslik, solvav, ähvardav, laimav, laimav, pornograafiline, rõve või muul viisil vastuväidetav või rikub mis tahes osapoole intellektuaalset omandit või neid TINGIMUSI .
Nõustute, et teie kommentaarid ei riku ühegi kolmanda osapoole õigusi, sealhulgas autoriõigusi, kaubamärki, privaatsust, isiksust ega muid isiklikke ega varalisi õigusi. Nõustute ka sellega, et teie kommentaarid ei sisalda laimavat ega muul viisil ebaseaduslikku, kuritahtlikku ega roppu materjali ega sisalda arvutiviirust või muud pahavara, mis võib kuidagi mõjutada Teenuse või mis tahes sellega seotud veebisaidi / rakenduse toimimist. Te ei tohi kasutada valet e-posti aadressi, teeselda, et olete keegi teine ​​kui ise, ega eksitada meid või kolmandaid isikuid muul viisil kommentaaride päritolu osas. Teie vastutate ainuisikuliselt teie tehtud kommentaaride ja nende õigsuse eest. Me ei võta mingit vastutust ega vastuta teie või mis tahes kolmanda osapoole postitatud kommentaaride eest.

PRIVAATSUS

Isikuandmete edastamist poe kaudu reguleerib meie privaatsuseeskiri.

MUUD TINGIMUSED

Mõnikord võib meie saidil või teenuses olla teavet, mis sisaldab trükivigu, ebatäpsusi või väljajätmisi, mis võivad olla seotud tootekirjelduste, hinnakujunduse, kampaaniate, pakkumiste, toote saatmiskulude, transiidi aegade ja saadavusega. Me jätame endale õiguse parandada vead, ebatäpsused või puudused ning muuta või uuendada teavet või tühistada tellimused, kui mis tahes teave teenuses või mis tahes seotud veebisaidil / rakenduses on igal ajal ilma ette teatamata (sealhulgas pärast seda, kui olete oma tellimus).
Me ei võta kohustust ajakohastada, muuta ega täpsustada teenuses või mis tahes seotud veebisaidil / rakenduses sisalduvat teavet, sealhulgas ilma piiranguteta hinnakujundusteavet, välja arvatud seadusega ette nähtud juhtudel. Teenuses või mis tahes seotud veebisaidil / rakenduses ei ole määratud ühtegi täpsustatud värskendus- või värskendamiskuupäeva, mis näitab, et kogu teenuses või mis tahes seotud veebisaidil / rakenduses sisalduv teave on muudetud või värskendatud.

-

Lisaks muudele TINGIMUSTES sätestatud keeldudele on teil keelatud kasutada saiti või selle sisu: (a) mis tahes ebaseaduslikul eesmärgil; b) nõuda teisi ebaseaduslike toimingute sooritamiseks või nendes osalemiseks; (c) rikkuda rahvusvahelisi või Ühendkuningriigi eeskirju, reegleid, seadusi või kohalikke määrusi; (d) rikkuda või rikkuda meie intellektuaalomandi õigusi või teiste intellektuaalomandi õigusi; e) ahistada, kuritarvitada, solvata, kahjustada, laimata, laimata, halvustada, hirmutada või diskrimineerida soo, seksuaalse sättumuse, usutunnistuse, rahvuse, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude alusel; f) esitada vale- või eksitavat teavet; (g) viiruste või mis tahes muud tüüpi pahatahtliku koodi üleslaadimine või edastamine, mida kasutatakse või võidakse kasutada mis tahes viisil, mis mõjutab teenuse või sellega seotud veebisaidi / rakenduse, muude veebisaitide või Interneti funktsionaalsust või toimimist; h) koguda või jälgida teiste isiklikke andmeid; i) rämpsposti, andmepüüki, ravimit, ettekäändeid, ämblikut, roomamist või kraapimist; j) mis tahes rõve või ebamoraalne eesmärk; või (k) sekkuda teenuse või sellega seotud veebisaidi / rakenduse, muude veebisaitide või Interneti turvaelementidesse või neist mööda hiilida. Me jätame endale õiguse lõpetada teie teenuse või mis tahes sellega seotud veebisaidi / rakenduse kasutamine keelatud kasutamise rikkumise eest.

-

-
-
-
-
Mitte mingil juhul ei vastuta me, meie juhid, ametnikud, töötajad, sidusettevõtted, agendid, töövõtjad, internid, tarnijad, teenusepakkujad või litsentsiaarid kahju, kaotsimineku, nõude või mis tahes otsese, kaudse, juhusliku, karistusliku, erilise või igasugused tagajärjed, sealhulgas kaotamata kasumid, kaotatud tulud, säästud, andmete kaotsiminek, asenduskulud või muud samalaadsed kahjud, olenemata sellest, kas need on seotud lepinguga, kahjuga (sealhulgas hooletuse tõttu), rangete vastutusega või muul viisil, mis tulenevad teie mis tahes teenuse või teenuse hankimiseks kasutatud toodete või mis tahes muu nõude, mis on mingil viisil seotud teie teenuse või toote mis tahes kasutamisega, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes sisu viga või väljajätmine või mis tahes muu mis tahes kahjude või kahjude eest, mis on tekkinud teenuse või mis tahes sisu (või toote) postitamisel, edastamisel või muul viisil teenuse kaudu kättesaadavaks tegemisel isegi siis, kui on nende võimalust teavitatud. Kuna mõned riigid või jurisdiktsioonid ei luba sellistes riikides või jurisdiktsioonides välistada või piirata vastutust põhjuslike või juhuslike kahjude eest, piirdutakse meie vastutusega seaduses lubatud ulatuses.

-

Nõustute hüvitama, kaitsma ja hoidma kahjutu meid ja meie vanemaid, tütarettevõtteid, sidusettevõtteid, partnereid, ohvitsere, juhte, esindajaid, töövõtjaid, litsentsiandjaid, teenuseosutajaid, alltöövõtjaid, tarnijaid, praktikante ja töötajaid, mis on kahjutu igasuguste nõuete või nõuete korral, sealhulgas mõistlikud advokaaditasud, mille maksavad kolmandad isikud nende tingimuste või nende poolt viidatud dokumentide rikkumise või teie mis tahes seaduse või kolmanda osapoole õiguste rikkumise tõttu.

-

Juhul, kui nende TINGIMUSTE mis tahes säte leitakse olevat ebaseaduslik, kehtetu või täidetamatu, on see säte sellegipoolest täitmisele pööratav kohaldatavas seaduses lubatud ulatuses ja loetakse, et täitmata osa on nendest TINGIMUSTEST eraldatud JA TINGIMUSED, selline otsus ei mõjuta muude ülejäänud sätete kehtivust ja jõustatavust.

-

-
Need tingimused kehtivad seni, kuni teie või meie need lõpetame. Võite need tingimused igal ajal lõpetada, teatades meile, et te ei soovi enam meie teenuseid kasutada, või kui lõpetate meie saidi kasutamise.
Kui teie ainuisikuliselt otsustate, et te ebaõnnestute või kahtlustame teie ebaõnnestumist, järgite mõnda käesolevate TINGIMUSTE tingimust või sätet, võime ka selle lepingu igal ajal ette teatamata lõpetada ja vastutate kõigi võlgnetavate summade eest kuni lõpetamise kuupäevani (kaasa arvatud); ja / või vastavalt sellele võib keelata juurdepääsu meie teenustele (või nende mis tahes osale).

-

Kui me ei kasuta ega rakenda käesolevate TINGIMUSTE mis tahes õigust või sätet, ei tähenda sellest õigusest või sättest loobumist.
Need TINGIMUSED ja kõik meie sellel saidil või teenusega seoses postitatavad põhimõtted või käitamisreeglid moodustavad kogu teie ja meie vahel sõlmitud kokkuleppe ja mõistmise ning reguleerivad teie teenuse kasutamist, asendades kõik varasemad või samaaegsed lepingud, suhtlus ja ettepanekud , kas suuline või kirjalik, teie ja meie vahel (sealhulgas, kuid mitte ainult, TINGIMUSTE mis tahes varasemad versioonid).
Nende TINGIMUSTE tõlgendamise ebaselgust ei tõlgendata redaktsiooni koostaja suhtes.

-

Neid TINGIMUSI ja mis tahes eraldi lepinguid, mille alusel teile teenuseid osutame, reguleerivad ja tõlgendavad Ühendkuningriigi seadused.

19. JAGU - TINGIMUSTE MUUTUSED

Sellel lehel saate igal ajal üle vaadata TINGIMUSTE uusima versiooni.
Jätame endale õiguse oma äranägemise järgi värskendada, muuta või asendada käesolevate TINGIMUSTE mis tahes osa, postitades oma veebisaidile / rakendusse värskendusi ja muudatusi. Teie kohustus on regulaarselt kontrollida meie veebisaiti / rakendust muudatuste osas. Teie jätkuv kasutamine või juurdepääs meie veebisaidile / rakendusele või teenusele pärast nende tingimuste muudatuste postitamist tähendab nende muudatustega nõustumist.

Ostukorv

Teatage sooduskoodid, tasuta kohaletoimetamine jne